Asiantuntija-arvio

Käytettävyyden asiantuntija-arviointi kartoittaa verkkosivun, -kaupan tai muun digitaalisen palvelun käytettävyyttä. Arviointi paljastaa palvelun käytettävyyden ongelmakohdat ja antaa niihin konkreettiset kehitysohjeet. Arvioinnin tekee käytettävyyden asiantuntija.

Arvio antaa suunnan kehitykselle

Asiantuntija-arvio nostaa esille käytettävyyden keskeisimmät elementit ja antaa suunnan käytettävyyden kehittämiselle. Arviosta on hyötyä erityisesti ennen palvelun kehittämisen aloittamista tai sen suunnittelun aikana. Arvioitava palvelu voi olla prototyyppi tai jo valmis, kauan käytössä ollut palvelu.

Arviointiin kuuluu palvelun käytettävyyden tarkastelu kokonaiskuvana. Arvioinnissa voidaan keskittyä aiemmin huomattujen käytettävyyden ongelmien ratkaisuehdotuksiin tai huomioida erityisesti jokin osa-alue käytettävyydessä (esim. mobiilin arviointi).

Asiantuntija-arvioinnin tulokset esitetään visuaalisessa muodossa ja ratkaisuehdotukset pyritään tarjoamaan valmiina toteutettavaksi.

Pyydä arvio käytettävyydestä

Käytettävyyden raportti sisältää kuvalliset selostukset ongelmista ja konkreettiset ehdotukset ongelmien poistamiseksi. Raportin pohjalta näet olisiko laajemmasta käytettävyyden arvioinnista tai testauksesta hyötyä.

Arviointi soveltuu verkkosivulle, verkkokaupalle tai muulle digitaaliselle palvelulle. Arvioinnin kohde voi olla prototyyppi tai käytössä oleva palvelu.

Lomakkeen täyttäminen tai arvion tilaaminen ei sido sinua mihinkään.

Nimi*

Sähköposti*

Puhelinnumero

www-osoite*