mitä on

käytettävyys?

Käytettävyys on kaikkialla

Lähtökohtaisesti kaikilla asioilla, jotka ovat ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa, on käytettävyys. Koneilla, laitteilla, ohjelmistoilla, sovelluksilla tai jopa kahvikupilla on käytettävyys.

Lähde liikkeelle käyttäjistä

Jotta voidaan puhua tuotteen “hyvästä käytettävyydestä”, meidän täytyy ensin tunnistaa käyttäjät. He määrittelevät käytettävyyden. Hyvä käytettävyys ei ole sama kaikille kohderyhmille.

Demografiset tiedot

Käytön tiheys

Kokemustaso

Välineet

Käytettävyyden määritelmä

Käytettävyys koostuu monista eri osatekijästä. ISO (International Organization for Standardization) määrittelee käytettävyyden seuraavalla tavalla: ”Tarkkuus, tehokkuus ja tyytyväisyys, jolla määritellyt käyttäjät saavuttavat määritellyt tavoitteet tietyssä ympäristössä”. Käytettävyys on tuotteen, palvelun tai asian laatutekijä käyttäjän näkökulmasta katsottuna. Käytettävyys määrittelee, ratkaistaanko käyttäjän näkökulmasta oikeat ongelmat oikealla tavalla.

Käytettävyyden 5 laatutekijää:

Opittavuus

Kuinka helppoa käyttäjän on suorittaa perustehtäviä ensimmäisellä käyttökerralla?

Tehokkuus

Kun käyttäjät ovat oppineet suunnitellun tavan toimia, kuinka nopeasti he voivat suorittaa tehtäviä?

Muistettavuus

Kun käyttäjät palaavat tietyn ajanjakson jälkeen, kuinka helposti he toimivat taas tehokkaasti?

Virheet

Kuinka monta ja kuinka merkittäviä virheitä käyttäjät tekevät ja miten he palaavat takaisin ”normaaliin”?

Viihtyvyys

Kuinka miellyttävää tuotetta tai palvelua on käyttää?

Laatutekijöitä on toki paljon enemmän kuin edelliset viisi. Tärkein niistä on hyödyllisyys. Se vastaa kysymykseen: Suorittaako tuote/palvelu sen mitä käyttäjät tarvitsevat?

Hyödyllisyys ja käytettävyys määrittelevät käyttökelpoisuuden

Käytettävyys ja hyödyllisyys ovat yhtä tärkeitä, ja yhdessä ne määrittävät sen, onko jokin käyttökelpoinen tai käytettävä. Ei ole mitään väliä tehdä jotakin helpoksi, jos kukaan ei tarvitse sitä. Tyhjänpäiväistä on myöskin asia jota tarvitset, mutta sitä on mahdotonta saavuttaa huonon käytettävyyden takia. Hyödyllisyyttä voi tutkia ja arvioida samoilla käyttäjätutkimuksen menetelmillä kuin käytettävyyttäkin.

  • Hyödyllisyys: tarjoaa sen mitä käyttäjä tarvitsee

  • Käytettävyys: kuinka helppoa ja mukavaa jotain on käyttää

  • Käytännöllisyys = hyödyllisyys + käytettävyys

Näin testaat käytettävyyttä

On olemassa monia tapoja testata ja tutkia käytettävyyttä, mutta yleisimmin käytetty ja tehokas tapa on käyttäjätestaus, joka sisältää kolme osaa.

Hanki käyttäjiä, jotka  kuuluvat palvelun tai tuotteen kohderyhmään.

Pyydä käyttäjiä suorittamaan määritellyt tehtävät.

Tarkkaile, mitä käyttäjät tekevät, sanovat ja pyydä ajattelemaan ääneen.

Älä vaikuta tai neuvo. Mikä onnistuu, mikä ei?

Viisi käyttäjää on useimmiten tarpeeksi

Tärkeimpien käytettävyysongelmien havaitsemiseksi viisi testattavaa käyttäjää on yleensä tarpeeksi. On tehokkaampaa suorittaa pienempiä testejä ja kehittää käytettävyyttä heti sen testin jälkeen, kun virhe havaitaan.

Anna käyttäjien suorittaa tehtävät itsenäisesti

Osallistu vain tarkkailuun, koska kaikki puuttuminen tai häiritseminen vaikuttaa testin lopputulokseen.

Testaa mahdollisimman monta versiota

Testaa mahdollisimman monta eri versiota käyttäjien kanssa saadaksesi parhaimman lopputuloksen.

Kehitä käytettävyyttä ajoissa

Älä säästä käyttäjätestausta siihen vaiheeseen, kun sinulla on valmis tuote. Voi olla mahdotonta muuttaa joitakin testauksessa esiintyneitä virheitä enää siinä vaiheessa. Aloita testaus heti alkuvaiheessa ja pidä se säännöllisesti mukana suunnitteluprosessissa.

  1. Ennen kuin aloitat uuden suunnittelemisen, testaa vanha. Tiedät mitä kannattaa säilyttää ja mitä ei.
  2. Testaa kilpailijoittesi palvelu tai tuote. Saat helppoa tietoa ominaisuuksista, jotka jo toimivat.
  3. Tee kenttätutkimus nähdäksesi miten käyttäjät toimivat heidän luonnollisessa ympäristössä.
  4. Piirrä tai rakenna paperiprototyyppejä yhdestä tai useammasta ideasta, ja testaa ne.
  5. Kehitä ideoita jotka toimivat parhaiten testien mukaan. Tee ensin nopeita paperiprotoja ja siirry koko ajan tarkempiin prototyyppeihin.
  6. Tarkastele suunniteltua käytettävyyden ohjeiden perusteella tai edellisten tutkimusten pohjalta.
  7. Kun suunnittelu on päätepisteessä, testaa vielä kerran oikeilla käyttäjillä. Pieniä virheitä tulee aina suunnitteluprosessin varrella.

Mitä testaaminen vaatii?

Tarvitset käyttäjät, testattavan tuotteen tai palvelun ja muistiinpanovälineet. Siinä kaikki tarvittava. Säännölliseen testaukseen kannattaa asettaa erillinen tila, se tehostaa ja madaltaa testaamisen kynnystä.

Haluaisitko, että kartoitamme palvelusi käytettävyyden ilmaiseksi?

Varaa veloitukseton pikakartoitus verkkosivulle, verkkokaupalle tai muulle palvelulle. Kartoitus ei sido sinua mihinkään. 

Kartoita verkkosivun tai palvelun käytettävyys.

Jätä tietosi tähän. Olemme yhteydessä.

Saat käytettävyyden pikakartoituksen aina veloituksetta. Olemme yhteydessä 4 tunnin sisällä yhteydenotosta, arkipäivisin kello 8-16 välillä. Lomakkeen täyttäminen ei sido mihinkään. Voit myös jättää soittopyynnön.